zde se nacházíte:
Úvod > Kto sme > Kto sme

Kto sme

Spoločnosť HBH Projekt

HBH Projekt je skúseným dodávateľom projektovej dokumentácie a poskytovateľom kompletného spektra konzultačných služieb pri príprave, zhotovení a údržbe infraštruktúrnych stavieb. Mnohoročné skúsenosti našich expertov zo stoviek úspešne dokončených projektov a naša schopnosť zostaviť  tím podľa potrieb a požiadaviek klienta nám umožňuje dosahovať excelentných výsledkov i na tých najkomplikovanejších a najrozsiahlejších projektoch.

Sme nezávislá česká projektová a konzultačná kancelária so zameraním na dopravné a inžinierske stavby. Našim zákazníkom zaisťujeme kompletnú projektovú prípravu a inžiniering, poskytujeme ekologické poradenstvo a zaisťujeme dozor na stavbou. Naši experti zaisťujú pre klientov vizualizácie, dopravné analýzy, bezpečnostné a ekologické posudky, právne poradenstvo pri výstavbe a ďalšie konzultačné služby spojené s výstavbou.

Sme stabilná a dôveryhodná spoločnosť s tradíciou na českom trhu od roku 1992, v oblasti prípravy cestných stavieb patríme medzi najvýznamnejšie spoločnosti na českom a slovenskom trhu. Okrem centrály v Brne máme v Českej republike pracoviská tiež v Prahe, Olomouci a Ostrave, na Slovensku potom v Bratislave a Banskej Bystrici. Naše služby poskytujeme primárne na trhoch v Českej republike a na Slovensku, ale i kdekoľvek inde po svete.

Vyhľadávame príležitosti pre medzinárodnú spoluprácu a patríme medzi priaznivcov partnerstva verejného a súkromného sektoru v príprave a realizácii výstavby dopravnej infraštruktúry. Našou dlhodobou snahou je zvýšenie flexibility, transparentnosti a celkovej efektivity stavebného oboru. Venujeme sa tlaku na digitalizáciu stavebnej prípravy a využitia  moderných nástrojov riadenia celého stavebného procesu, radíme sa medzi špičku v oblasti tvorby modelov infraštruktúrnych stavieb.

Našim zákazníkom poskytujeme nielen expertné znalosti, ale aj podporu a orientáciu v procese prípravy a realizácie komplikovaných stavieb. Rozsah činností, v ktorých sme schopní spracovať rôznorodé zákazky vlastnými silami, stále rozširujeme. V ďalších oblastiach si vyberáme dôveryhodných partnerov, na ktorých prácu môžeme byť hrdí.     

Poslanie

Uvedomujeme si, že výsledky našej práce budú v sídlach i v krajine viditeľné po dlhé desiatky rokov. Berieme vážne toto privilégium a pristupujeme veľmi zodpovedne k svojej úlohe.

Ako pracujeme

 

Sme jeden tím a naša schopnosť prispôsobiť sa potrebám a požiadavkám každého klienta je pre nás kľúčová. 

1992
 • Založenie spoločnosti HBH Projekt prebehlo v roku 1991 tromi spoločníkmi:
     Radovan Hrnčíř
     Ivan Budík
     Otakar Hornoch
 • Faktické zahájenie činnosti spoločnosti od roku 1992
2001
 • Založenie pracoviska v Ostrave
 • Zahájenie poskytovania činnosti technického dozoru na stavbe
2003
 • Založenie organizačnej zložky  na Slovensku
 • Od roku 2007 funguje organizačná zložka v Bratislave a v Banskej Bystrici
2006
 • Začlenenie firmy Link projekt do skupiny HBH
2008
 • Akvizícia spoločnosti Dopravní stavby PROJEKCE
 • Zahájenie činnosti pobočky v Olomouci
2015
 • Zriadenie pobočky v Prahe 
2022
 • 30 let společnosti HBH Projekt - viac