zde se nacházíte:
Úvod > Služby > Inžinierske služby

Inžinierske služby

 

U stavieb, na ktorých projektovej príprave sa podieľame, ale aj samostatne, poskytujeme  investorom stavieb v Českej republike a na Slovensku inžinierske služby. 

 

 

Inžinierske služby

Predovšetkým (ale nielen) pre infraštruktúrne stavby poskytujeme všetky služby inžinieringu a majetkovoprávnej prípravy. Naši experti majú mnohoročné skúsenosti s prípravou stavieb a riešením tých najkomplikovanejších problémov v rámci Českej a Slovenskej republiky. 

Naši experti sú vďaka skúsenostiam z desiatok najväčších infraštruktúrnych stavieb v zemi schopní ponúknuť klientom najlepšie možné riešenie vedúce k dokončeniu všetkých správnych povinností investorskej prípravy. Klientom tiež poskytujeme všetky služby majetkovoprávnej prípravy, tzn. zaistenie vecných bremien, výkupov pozemkov, asistenciu s dedičskými a vyvlastňovacími konaniami a v neposlednom rade vysporiadanie pozemkov po ukončení výstavby. 

Typickým výsledkom našej činnosti je:

  • Prerokovanie dokumentácie za účelom zaistenia správneho povolenia 
  • Právoplatné správne rozhodnutie
  • Zabezpečenie zmluvných vzťahov k stavbám, pozemkom a sieťam
  • Výkupy pozemkov a vecné bremená

Činnosti inžinieringu a majetkovoprávnej prípravy poskytujú naši odborníci útvaru inžinierskej prípravy stavieb z pracovísk v Brne, Ostrave, Olomouci a Prahe pre Českú republiku a z Banskej Bystrice pre Slovensko.

ředitelka útvaru inženýrské přípravy staveb

Alena Damková

Tel.: +420 733 145 999

E-mail: a.damkova@hbh.cz

Vybrané projekty

Za viac ako 30 rokov existencie spoločnosti  HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúcich široké spektrum našich služieb.