zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Rekonstrukce komunikací v areálu Statek Uničov

Klient

Město Uničov

Konzultant

Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o.

Charakteristika projektu

Předmětem stavby byla realizace komunikací, navazujících zpevněných ploch a parkovišť v areálu bývalého státního statku v ulici Nádražní v Uničově.

Areál statku slouží pro podnikatelskou činnost. Komunikace zajišťují příjezd do areálu a vnitřní provoz v prostorách areálu pro osobní a nákladní vozidla.

Komunikace mají základní šířku 6,0 m. Mezi komunikacemi byla navržena tři šikmá stání pro nákladní vozidla. V celém areálu byla navržena 4 parkoviště pro osobní vozidla v celkovém počtu 41 kolmých stání.

Mezi vnější hranou objízdné komunikace a stávající zástavbou byly provedeny zpevněné plochy. Povrchy komunikací, parkovišť a zpevněných ploch jsou navrženy ze zámkové dlažby.

Odvodnění všech navržených ploch bylo řešeno navržením uličních vpustí a liniového odvodňovače napojených do kanalizace.

Vybrané projekty

Za viac ako 25 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúce široké spektrum našich služieb..