zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Silnice III/00351 v Olomouci - Most u plynárny - dopravní část

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Stavba je součástí 1. etapy protipovodňových opatření na řece Moravě v Olomouci po povodních v roce 1997.

Stěžejní částí bylo vybudování odlehčovacího obtokového kanálu na levém břehu řeky Moravy v prostoru od ulice Wittgensteinovy po ulici Velkomoravskou. Stavba byla rozdělena na dvě části, vodohospodářskou, kterou investovalo Povodí Moravy s.p. a kterou projektovala projekční kancelář Pöyry Environment a.s., (bývalý Aquatis a.s. Brno) a dopravní, kterou investoval Olomoucký kraj spolu se Statutárním městem Olomouc a generálním projektantem byl HBH Projekt spol. s r.o.

Dopravní řešení, zpracovávané od prvních studijních návrhů ve firmě HBH Projekt a v naší dceřinné společnosti SHB, akciová společnost ve spolupráci s projekční kanceláří Löw a spol, s.r.o. Brno, předpokládalo demolici stávajícího betonového obloukového mostu ze začátku 20. století na ulici Wittgensteinově, který zejména svým šířkovým uspořádáním nevyhovoval současným požadavkům dopravy. Náhradou za něj byl vybudován nový spojitý předpjatý dvoupolový obloukový most délky 126,6 m s rozpětími polí 54,6 a 27,3 m, jehož extrémně nízká stavební výška, daná požadovaným převedením vod  Q 100 = 650 m3 a současně limitovaná niveletou stávajícího úrovňového železničního přejezdu, vyžadovala náročná statická řešení včetně návrhu krakorcového vyložení nultého pole, kotveného zemními kotvami do podložních vrstev sedimentů řeky Moravy. Projekční kancelář Stráský, Hustý a partneři s.r.o. zde odvedla vynikající práci, která je vizitkou úrovně mostního stavitelství v Olomouckém kraji.

Dopravní řešení spočívalo v komplexní rekonstrukci ulic Wittgensteinovy s železničním přejezdem, Tovární, Holické a Babičkovy včetně jejich technické infrastruktury,  vybudování dvou okružních křižovatek, nového parkoviště, přístupové účelové komunikace na nově vzniklý ostrov včetně dalšího mostu přes obtokový kanál, rekonstrukci a ozelenění ploch veřejného prostranství, zejména před památkově chráněným objektem pevnosti tzv. Salzerovy reduty.

Vybrané projekty

Za viac ako 25 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúce široké spektrum našich služieb..