zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Dálnice D55, stavba 5506 vizualizace vybrané části

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Charakteristika projektu

Úkolem bylo zpracovat vizualizaci části stavby 5506, konkrétně úseku, kde plánovaná stavba prochází městem Napajedla. Jedním z problematických míst tohoto projektu bylo překonání stávajícího železničního koridoru budoucí D55. Projektanti navrhli několik variant řešení. Investorem byla vybrána varianta s estakádou a jedním z hlavních úkolů této vizualizace bylo prokázání dopadu na krajinný ráz a urbanistickou koncepci města po případné realizaci stavby.

Samotné zpracování modelu rychlostní silnice a souvisejících komunikací nebylo příliš náročné, zejména z důvodu absence mimoúrovňových křižovatek. Na druhou stranu bylo třeba podrobněji zpracovat některé části městské zástavby, zejména v místech dotyku s rychlostní silnicí.

Videogaléria

D55 stavba 5506, animace

Vybrané projekty

Za viac ako 25 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúce široké spektrum našich služieb..