zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Rekonstrukce Vaníčkovy ulice v Olomouci

Klient

Město Olomouc

Konzultant

Charakteristika projektu

Předmětem stavby byla rekonstrukce vozovky a chodníků a dotčených inženýrských sítí ve Vaníčkově ulici v Olomouci, v městské části Hodolany.

Komunikace byla navržena v šířce mezi obrubníky 8,0 m v celé délce úpravy včetně koncového úseku. Délka úpravy byla 301,08 m. Kryt vozovky byl navržen živičný. Součástí rekonstrukce vozovky byla také rekonstrukce přilehlých oboustranných chodníků s povrchem z betonové  zámkové dlažby, provedení bezbarierového napojení chodníků na komunikaci.a zpevnění vjezdů.

Dále akce zahrnovala rekonstrukce stávajících inženýrských sítí

  • kanalizace
  • vodovodu
  • veřejného osvětlení

Stávající kanalizace byla rekonstruována včetně kanalizačních přípojek a uličních vpustí. Kanalizačních přípojky byly ukončeny šachtou v chodníku do kterých se majitelé domů napojili. kompletně byl rekonstruován stávající vodovod včetně vodovodních přípojek. veřejné osvětlení bylo realizováno jako jednostranné na pravé straně ulice.