zde se nacházíte:
Home > Projects

Project detail

Project type

Název projektu

Rekonstrukce Vaníčkovy ulice v Olomouci

Klient

Město Olomouc

Konzultant

Charakteristika projektu

Předmětem stavby byla rekonstrukce vozovky a chodníků a dotčených inženýrských sítí ve Vaníčkově ulici v Olomouci, v městské části Hodolany.

Komunikace byla navržena v šířce mezi obrubníky 8,0 m v celé délce úpravy včetně koncového úseku. Délka úpravy byla 301,08 m. Kryt vozovky byl navržen živičný. Součástí rekonstrukce vozovky byla také rekonstrukce přilehlých oboustranných chodníků s povrchem z betonové  zámkové dlažby, provedení bezbarierového napojení chodníků na komunikaci.a zpevnění vjezdů.

Dále akce zahrnovala rekonstrukce stávajících inženýrských sítí

  • kanalizace
  • vodovodu
  • veřejného osvětlení

Stávající kanalizace byla rekonstruována včetně kanalizačních přípojek a uličních vpustí. Kanalizačních přípojky byly ukončeny šachtou v chodníku do kterých se majitelé domů napojili. kompletně byl rekonstruován stávající vodovod včetně vodovodních přípojek. veřejné osvětlení bylo realizováno jako jednostranné na pravé straně ulice.

Selected projects

During last 25 years of our company we delivered hundreds of successfuly completed projcets covering broad range of our expertise..