zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Rekonstrukce Vaníčkovy ulice v Olomouci

Klient

Město Olomouc

Konzultant

Charakteristika projektu

Předmětem stavby byla rekonstrukce vozovky a chodníků a dotčených inženýrských sítí ve Vaníčkově ulici v Olomouci, v městské části Hodolany.

Komunikace byla navržena v šířce mezi obrubníky 8,0 m v celé délce úpravy včetně koncového úseku. Délka úpravy byla 301,08 m. Kryt vozovky byl navržen živičný. Součástí rekonstrukce vozovky byla také rekonstrukce přilehlých oboustranných chodníků s povrchem z betonové  zámkové dlažby, provedení bezbarierového napojení chodníků na komunikaci.a zpevnění vjezdů.

Dále akce zahrnovala rekonstrukce stávajících inženýrských sítí

  • kanalizace
  • vodovodu
  • veřejného osvětlení

Stávající kanalizace byla rekonstruována včetně kanalizačních přípojek a uličních vpustí. Kanalizačních přípojky byly ukončeny šachtou v chodníku do kterých se majitelé domů napojili. kompletně byl rekonstruován stávající vodovod včetně vodovodních přípojek. veřejné osvětlení bylo realizováno jako jednostranné na pravé straně ulice.

Vybrané projekty

Za viac ako 25 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúce široké spektrum našich služieb..