zde se nacházíte:
Úvod > Projekty

Detail projektu

Typ projektu

Název projektu

Rychlostní silnice R35, stavba 3508.1 Křelov – Slavonín, 1. etapa

Klient

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Konzultant

HBH Projekt spol. s r.o.

Zhotovitel

  • Sdružení pro výstavbu R 3508 Křelov - Slavonín
  • Vedoucí člen sdružení SKANSKA DS a.s., závod Olomouc, členové STRABAG a.s., Dálniční stavby Praha, a.s.

Charakteristika projektu

Stavba je součástí dosud neúplného jihozápadního obchvatu města Olomouc. V současné době představuje propojení koncových úseků dvou čtyřpruhových komunikací - silnice I/35 Mohelnice - Olomouc a rychlostní silnice R 35 Slavonín – Lipník nad Bečvou.

V polovině roku 2008 byla uvedena do provozu jedna z posledních dvou dosud nerealizovaných staveb rychlostní silnice R35 v úseku mezi Olomoucí a Lipníkem nad Bečvou, stavba 3508.1. Tato stavba začíná provizorním napojením na silnici I/35 u nákupního centra Globus, pokračuje přivaděčem kolem olomouckého letiště a končí napojením na mimoúrovňovou křižovatku (ve tvaru čtyřlístku) se silnicí R46 u Slavonína, kde trasa R35 pokračuje již zprovozněným úsekem.

K dokončení západního obchvatu Olomouce tak zbývá postavit poslední úsek dlouhý 3,25 km, stavbu 3508.2. Její dokončení pak umožní převést z olomouckého městského okruhu vysoké intenzity tranzitní silniční dopravy na nový kapacitní obchvat města.

Hlavní trasa stavby 3508.1 měří 2,75 km, přivaděč má délku 2,0 km. Součástí stavby je lávka pro pěší a cyklisty, dvě protihlukové a jedna opěrná stěna. Celkem stavba zahrnuje 77 stavebních objektů.

Díky svému pokrokovému technickému a architektonickému řešení je nejvýraznějším inženýrským dílem stavby lávka pro pěší přes R35 v km 140,325. Most o celkové délce 83 m je tvořen předpjatým pásem podepřeným obloukem. Lávka převádí sdružený provoz pěších a cyklistů přes rychlostní silnici. Most vyprojektovala společnost Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Technická data

 

Základní informace
Hlavní trasa:
délka: 2 750 m
kategorie: R 22,5/120, R 26,5/120
Zemní práce:
výkopy: 210 200 m3
násypy: 234 900 m3
Vozovky:
plocha vozovek bez mostů: 109 100 m2
plocha vozovek na mostech: 3 350 m2
Mostní objekty:
počet celkem: 4
z toho na rychlostní silnici: 1
na ostatních komunikacích: 3
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
Přeložky a úpravy ostatních komunikací:
počet objektů: 6
délka přeložek: 4 200 m
Přeložky a úpravy inženýrských sítí:
vodohospodářské objekty: 4 507 m
objekty elektro: 203 m
přeložka plynovodu: 691 m
Vybavení dálnice:
protihlukové stěny: 1 275 m

Vybrané projekty

Za viac ako 25 rokov existencie spoločnosti HBH Projekt sme klientom odovzdali stovky úspešne dokončených projektov pokrývajúce široké spektrum našich služieb..